Tag Archives: umetnička proizvodnja

NAJAVA: Umjetnička proizvodnja – političke kontradikcije, implikacije i potencijali, Marko Kostanić (Centar za radničke studije)

Predavanje sa diskusijom

Petak, 28. septembar; 17h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd

Pri raspravama o političnosti umjetnosti i funkciji i mjestu umjetnosti unutar društvene reprodukcije uvijek je nužno analitički i historijski naglasiti činjenicu uspostave autonomije umjetnosti kao društvene institucije. Koliko god se činilo da se radi o općepoznatom, banalnom, historijskom evidentiranju, zaborav artikulacije svih društvenih implikacija tog novuma u društvenoj podjeli rada, analitički je propust analogan (ali i historijski paralelan) zaboravu događaja prvobitne akumulacije u političko-ekonomskim analizama. Formiranje epistemološkog okvira sagledavanja društvene funkcije i uloge umjetnosti na uvidu da one nisu niti ahistorijske, niti ireverzibilne, već ishod konkretnih društvenih procesa, otvara prostor za argumentacijske linije neopterećene balastom hegemonijskih borbi unutar umjetničkog polja. Kroz tretman ideološke funkcije i financijskih aranžmana suvremene umjetnosti, ili preciznije onog njenog aspekta koje se profilirao nes(p)retnim terminom nezavisna kultura, u tranzicijskom periodu, pokušat ćemo u izlaganju detektirati produktivna uporišta za političku i institucionalnu artikulaciju radnika i radnica u toj oblasti kulturno-umjetničkog sektora. Uz navođenje primjera iz nekih drugih historijskih perioda postaviti pitanje – koja bi bila njihova funkcija u širem lijevom frontu? I što bi to značilo za pitanje društvene podjele rada?

Marko Kostanić
::::::::::::::::::
Marko Kostanić je teoretičar, aktivist, plesni dramaturg i publicist marksističke orijentacije. Angažiran je u Centru za dramsku umjetnost i Centru za radničke studije. Član je uredništva časopisa za izvedbene umjetnosti Frakcija. Piše tekstove o materijalnim uvjetima kulturne proizvodnje, eurointegracijskim procesima i restauraciji kapitalizma, ideologiji lijevoliberalnog “creative lumpen middle classa”, socijalističkoj političkoj epistemologiji i situaciji na ljevici.

:::::::::::::::

Ujedno, predavanje je deo projekta Kontekst kolektiva „Borba za autonomni prostor“
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo
%d bloggers like this: