Tag Archives: tržište

NAJAVA: Čitalačka grupa “Tržište – rad – klasa”, Gerusija

26/27/28. IX 2012; 12h – 15h
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u radu čitalačke grupe pod nazivom “Tržište – rad – klasa” koja će se sastajati u okviru konferencije “Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive”. U nastavku možete pročitati opis i ciljeve čitalačke grupe, kao i spisak osnovnih i sekundarnih tekstova koje ćemo obrađivati, sa potrebnim linkovima. 
 
Kako bismo obezbedili adekvatne uslove za rad ove grupe molimo vas da nas o zainteresovanosti za učešće obavestite na:kontekst@kontekstgalerija.com ili porukom na FB profil Susreti-Leve kritičke perspektive 
 
Cilj čitalačke grupe je da se skrene pažnja na neka od najvažnijih pitanja savremene levice. Svakog dana ćemo polaziti od jednog teksta koji smatramo važnim za temu tog dana. Nakon uvodnih izlaganja, odnosno zajedničkog čitanja će slediti diskusija.
 
 
1. dan – Samoregulativno tržište i opšta komodifikacija
 
Postoji opšta saglasnost kod levičarskih mislioca oko toga da se neoliberalizam može okarakterisati kao opšta komodifikacija svega. U svakoj društvenoj sferi se odvija pretvaranje društvenog bogatstva u robu: od obrazovanja do zdravstvenog sistema, od gradskih eksternalija do virtuelnih sadržaja. Ta tendencija se ne može zahvatiti bez mišljenja tržišta, zato ćemo pokušati da uz pomoć Karla Polanjija tematizujemo poreklo samoregulativnog tržišta, kao i ideologeme vezane za nju. Neka od važnih pitanja će biti: “Velika Transformacija” društva u vreme industrijske revolucije, pretkapitalistički i kapitalistički sistemi razmene i redistribucije, državna intervencija, tržište u socijalizmima…  
 
2. dan – Rad – od glorifikacije do odbijanja
 
Radikalnost komunističkog pokreta se sastoji u tome što on pravi politički subjekat pronalazi u onoj sferi koja je prema liberalnoj ideologiji privatna, ne-politička:  u sferi proizvodnje. Međutim, iako se radnička klasa identifikuje kao subjektivnost koja je barem po mogućnosti uvek revolucionarna, iz toga ne sledi da rad treba glorifikovati. Naša svrha je da ukažemo na alternativne teorijske i praktičke tendencije u istoriji levice pomoću manifesta Krisis grupe. Teme za diskusiju će biti između ostalog:  kriza rada u savremenom kapitalizmu, reprezentacije radnika u radničkim pokretima, emancipatorski potencijal ne-radnika, kritika proizvodnih snaga, postfordistički rad…
 
3. dan – Radnička klasa i njene granice
 
Verovatno ni jedan izraz nije toliko problematičan za vladajuću ideologiju kao „klasno društvo“. Čak i mnogi od nekadašnjih marksističkih mislioca zaključuju (npr. u ime borbe za „radikalnu demokratiju“) da treba da zaboravimo politiku klasne borbe. Današnja levica ne bi trebalo da se zadovolji pukim odbacivanjem tih stavova, već bi trebala da se suočava sa izazovima koje čini promene u klasnim odnosima. Čitajući Pulancasa ćemo pokušati da skrenemo pažnju na ključna pitanja. Teme zajedničkog čitanja će biti: klasna pozicija, tercijarni sektor, nova sitna buržoazija, produktivni i neproduktivni rad, prekarijat, postfordističke novosti, nestanak tradicionalne radničke klase…
 
 
Iz manifesta Gerusije:
“U društvu u kojem znanje nije roba, tržište nije monoteističko merilo vrednosti, a filozof nije menadžer ljudskih resursa, ovakva Gerusija možda i ne bi imala svoj raison d’etre. Linija koju zauzimamo direktno je izazvana neopravdanom pozicijom na koju su filozofija i teorija danas naterani. Radikalno mišljenje je odgovor. Stoga je gerusijanska filozofska politika izokretanje sveta, naglavačke: rođeni i odrasli kao starci krenuli smo iz poznog doba i idemo u susret mladosti. A idemo joj u susret tako što je pozivamo da ostari, da prezre ideologiju omladinskih pokreta, omladine stranaka, mlade na kojima svet ostaje, mladost u povoju i slično. Odlučno odbacujemo i raznobojni aktivizam mladosti a i mlade kao pasivne konzumente, dobrovoljne i srećne robove koji se hvale svojim lancima – intimni san svih gospodara.”
 
Ceo Manifest možete pročitati na: http://gerusija.neru9.com/istorija.html 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::
Literatura:
 
1. dan:
Osnovni tekst:
 
– Karl Polanji, Velika transfomacija, ”Filip Visnjic”, Beograd, 2003., čitamo 6. poglavlje knjige Samoregulativno trziste i fiktivna roba: rad, zemlja i novac (8 stranica)
link knjige na engleskom: http://en.bookfi.org/book/1144899 
 
Sekundarni tekstovi:
 
– 12 poglavlje istog dela, Radjanje liberalnog credo-a (24 stranica)
 
2. dan:
Osnovni tekst:

– Krisis Group: Manifest Against Labour

Sekundarni tekstovi:
 
– Andre Gorz, Critique of Economic Reason: Summary for Trade Unionists and Other Left Activists, link:http://www.antenna.nl/~waterman/gorz.html
 
3. dan:
Osnovni tekst:
 
– Nikos Pulancas, Klase u savremenom kapitalizmu, Nolit, Beograd, 1978., čitamo Uvod – Drustvene klase i njihova prosirena reprodukcija (26 stranica)
 
Sekundarni tekstovi:
 
– u trećem odeljku iste knjige (Tradicionalna i nova sitna buržoazija) 2. poglavlje pod nazivom, Proizvodan i neproizvodan rad: nova sitna buržoazija i radnička klasa (16 stranica).
– Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital_The Degradation of Work in the 20 Century, poglavlje o produktivnom i neproduktivnom radu
Ellen Meiksins Wood, Retreat from Class  – poglavlje: The Forerunner: Nicos Poulantzas
 
::::::::::::::::::::::.
Program se realizuje u okviru konferencije “Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive” (http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive?ref=ts)
 
Ujedno, program je deo projekta Kontekst kolektiva pod nazivom “Borba za autonomni prostor
 
 
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo
%d bloggers like this: