Tag Archives: space

Demand for providing space for the Kontekst gallery

To: Belgrade City Secretariat for Culture


As colleagues and collaborators of the Kontekst gallery, we would like to express our disaffection and disagreement with the way and reasons why the Kontekst gallery was forced to stop to work in the former Cultural Centre “Stari Grad” i.e. the present Institution of culture “Parobrod”.

Gallery Kontekst represents one of the politically most important initiatives in Belgrade in the field of contemporary art. Through critical approach to the social reality and persistence to initiate discussion on topics that are rarely discussed and thus take part in struggles against most conservative social processes, the team of Kontekst Gallery created unique space in the cultural-artistic scene in Belgrade. Some of the issues that Kontekst and people involved in its work dealt with (in collaboration with other artists, theorists, cultural workers and activists) are sex work (“Sex, Work and Society” project), Serbian nationalism and wars in Yugoslavia (especially through censored exhibition “Exception, contemporary art scene of Prishtina”), racism in Serbia (especially in relation to Roma community through actions against demolition and fencing of a Roma slum during the international sport event Universiade), contemporary mechanisms of surveillance (“Control and Resistance on the Street” project), privatization and illegal appropriation of public space (“Fifth Park- Struggle for the Everyday” project), homophobia (collaboration with QueerBelgrade festival), critical approach toward the process of the expansion of the European Union and its mechanisms of exclusion (Without Borders? project), etc.

Furthermore, people engaged in the Kontekst Gallery have been presenting internationally their work and published their texts in the international artistic and political magazines and theoretical platforms and thus offered relevant contribution to the analysis of the cultural and political situation in Serbia and Europe today. All in all, the overall work of the Konetskt gallery is that much important that it can not be diminished that easily!

We demand from the Belgrade City Secretariat for Culture and other responsible political bodies to enable further autonomous work of the Kontekst gallery meaning providing it an autonomous space!

Yours sincerely,

 • Oliver Ressler, Vienna, Austria
 • Kim Beck, Associate Professor of Art, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
 • Ramiro Camelo, Advisory Curator, Maddox Arts, London, United Kingdom
 • Ana Dzokic i Marc Neelen – Stealth.unlimited, Rotterdam/Beograd
 • Eduard Freudmann, Academy of Fine Arts Vienna, Vienna, Austria
 • Michelle Y. Hyun, New York, USA
 • Anca Gyemant, Rodica Tache, Maria Crista- H.arta group, Timisoara, Romania
 • Alexandru Bounegru, VECTOR Association, Iasi, Romania
 • Bistra Andreeva, One Magazine, Bulgaria
 • Annatina Caprez, p-r-o-x-y, Zurich, Switzerland
 • Evelin Stermitz, Artist
 • Nina Höchtl, artist, Vienna, Austria
 • Sabrina Lindemann, Mobiel project office OpTrek, The Hague, Netherlands
 • Artivistic collective (artivistic.org), Montreal, Canada
 • Lana Zdravkovic, artist, Slovenia
 • Ruth Weismann, Academy of Fine Arts, Vienna, Austria
 • Eva Egermann, Academy of fine Arts Vienna, Austria
 • Margarethe Makovec & Anton Lederer, < rotor > association for contemporary art, Graz, Austria
 • Initiative Minderheiten, Vienna, Austria
 • Uqbar Project Space, Berlin – Antje Weitzel

Zatvoreni Kontekst

Galerija Kontekst bila je prostor za promociju, prezentaciju i izlaganje umetnosti, u okviru kulturnog centra Stari Grad. Za njenog bitisanja dugog četiri godine preživela je jedan pokušaj nasilnog zatvaranja. Drugi, onaj nenasilni, na žalost nije.

Prvi put je galerija Kontekst zatvorena pri pokušaju otvaranja izložbe savremene umetnosti Kosova „Odstupanje“ 7. februara 2008. godine.

Tada su galeriju opkolili huligani iz različitih ekstremnih desničarskih organizacija i uz pretnje fizičkim nasiljem i u prisustvu jakih policijskih snaga izložba je zatvorena.

Galerija Kontekst je nekako to preživela i nastavila sa programima koji su se u poslednjih par meseci ove godine polako selili u javne i stambene prostore odnosno u neku vrstu ilegalnog rada.

Početkom ove godine kao deo prolećnog marša na institucije Centar za kulturu „Stari Grad“ je konačno pokopan a tamo gde je bio on pojaviila se Ustanova kulture „Parobrod“. Ovaj šarmantni naslov nije bio posveta animiranom filmu i njegovim ranim počecima već nostalgični pogled ka tradiciji zadužbinarstva u starim dobrim vremenima. Onim pre drugog velikog rata.

Umesto da novoosnovanoj Ustanovi kulture prvi čin samoptovrđivanja i postavljanja kursa nove kulturne politike ovog plovila bude organizovanje, u saradnji sa galerijom Kontekst, izložbe koju beograđani nisu imali prilike da vide i čije je zatvaranje korišćeno od predstavnika jedne od koalicionih stranaka u gradskoj vlasti kao dokaz sprege ekstremne desnice i prethodne republičke vlade Vojislava Koštunice desilo se nešto potpuno suprotno.

Ta stranka je tada izdala saopštenje da je napad na ovu galeriju čin fašizma a kao krunski dokaz za to je ukazala na prisustvo slika sa likom Milorada Lukovića Legije među okupljenom ruljom.

Galerija Kontekst je po drugi put, sada daleko uspešnije i bez ikonofilskog sadržaja sa likom ratnog zločinca, zatvorena u akciji otvaranja po novom Zakonu o kulturi baš ove Ustanove kulture romantičnog i intencionalno anahronog naziva.

Pre par dana je Kontekst platforma, organizacija koja je stajala iza rada galerije, izdala saopštenje o prekidu sa radom u kojem se između ostalog navodi:

Nakon što je u martu 2010. godine zvanično pokrenuta Ustanova kulture „Parobrod“,  koja je preuzela funkciju i prostor opštinske institucije kulture, pritisci u vidu zahteva za oslobađanjem prostora korišćenih za rad, kao i odbijanja komunikacije od strane nove uprave doprineli su donošenju naše odluke da prekinemo sa daljim radom u ovom prostoru. Odluka o prestanku rada Kontekst galerije još više je određena našim neslaganjem sa politikom  nove ustanove kulture.

Dakle ono što nije uspelo Obrazu pošlo je za rukom jednoj Ustanovi kulture osnovanoj po novom Zakonu o kulturi pod pokroviteljstvom opštine Star grad i grada Beograda.

Gradske vlasti i desničarske organizacije očigledno dele platformu po kojoj je savremena umetnost nešto što pripada margini i čemu je mesto u getu. Namesto umetničkih izložbi likovni program nove ustanove kulture biće popunjen izlagačkim aktivnostima partijskih podmladaka i pitomih i prigodnih tema poput ekologije i bespravnog parkiranja. Tamo gde se nalazila savremena umetnost naćiće se ekološka sijalica.

Ovde smo stigli do jedne pesmice koja čini mi se ovih dana peva unatraške a glasi:

Do Ljotića dva putića. Ili što bi rekli drugovi maoisti: u pitanju su dva su jazavca iz istog brega. Ovaj lirski momenat služi samo u svrhu da opcrta fudbalski teren našeg parlamentarnog života. Na njemu dakle ima samo jedan tim i on se zove kreativna industrija.

Sovjetska pesnikinja Marina Cvetajeva je napisala: U ovom najhrišćanskijem od svih svetova svaki pesnik je Židov. Ne znamo kako je danas ali se čini da je geto isti.

Darinka Pop-Mitić i Svebor Midžić

Otvoreno pismo Sekretarijatu za kulturu grada Beograda

Poštovani,

kao kolege i saradnici Kontekst galerije želimo da izrazimo oštar protest protiv načina i razloga zbog kojih je Kontekst galerija prestala sa radom u bivšem Centra za kulturu “Stari Grad” a sadašnjoj Ustanovi kulture „Parobrod“. Ovakvo istiskivanje onih koji već godinama čine ne samo lokalno, već i regionalno i internacionalno prepoznatu kulturnu produkciju Beograda smatramo nedopustivim, a takođe ga vidimo i kao deo šireg negativnog principa lokalne tranzicije u kulturi koji treba prepoznati i suzbiti.

Istrajnošću, voljom za samoobrazovanjem, kritičkim pristupom društvenoj realnosti i hrabrošću u pokretanju kritičnih i slabo vidljivih tema u lokalnoj sredini (kao što su trgovina ljudima, kosovska umetnička scena itd.), tim Kontekst galerije je stvorio jedinstveno mesto na kulturno-umetničkoj sceni Beograda. Kontekst galerija je od 2006. godine bila otvoreno mesto za permanentnu i dinamičnu prezentaciju, ali i refleksiju i samorefleksiju rada mladih umetnika i savremenih kritičkih kulturno-umetničkih praksi. Zatvaranjem galerije Kontekst, ovo mesto ostaje upražnjeno, i „Parobrod“ ga sa svojom programskom politikom ne može nadomestiti.

Pozivamo gradski Sekretarijat za kulturu da pažljivo razlikuje različite umetničke prakse, kao i društvenu dobrobit od njih. Politički-korektna umetnost možda zadovoljava političke agende vladajućih partija, ali ona je, i bila i ostala, samo partijska umetnost. Trebalo je da smo važnu lekciju o tome izvukli iz «sukoba na levici» koji se odvijao na kulturnoj sceni Kraljevine Jugoslavije 1930-ih godina, no čini se da nismo.

Stoga, apelujemo na gradski Sekretarijat za kulturu da razmisli o istorijskom trenutku u kojem se nalazi Srbija u doba tranzicije, kada nasleđeni socijalistički kulturno-politički model još nije suspendovan a novi, neo-liberalno kapitalistički još nije uspostavljen. Trenutak je jedinstven jer otvara mogućnost da postignemo društveni konsenzus o umetnosti kao javnom dobru, i time sprečimo da ona bude bačena kao roba na tržište. Umetnost – ovde specifično fokusiramo savremenu umetnost – jeste javno dobro jer je prostor kritičkoj promišljanja društvene stvarnosti, istraživanja međuljudskih odnosa i projekcije budućnosti tog društva. Vrednost tog dobra se stoga ne može meriti komercijalnim uspehom, brojem publike niti zaradom od ulaznica. Bačena na slobodno tržište, savremena umetnost će neminovno izgubiti bitku sa isplativijim delatnostima kulturne industrije, kao što su dizajn, mas mediji, moda itd. Zato gradski Sekretarijat za kulturu, danas, prilikom sprovođenja novog zakona o kulturi kao i opšteg kulturno-političkog delovanja na kulturnoj sceni Beograda snosi istorijsku odgovornost za dalje usmeravanje savremene umetnosti u jednom ili drugom smeru.

Protest povodom gašenja galerije Kontekst želimo da završimo konstruktivno. S obzirom da je dalji rad Konteksta u UK „Parobrod“ nemoguć – usled nekorektnog odnosa uprave i neslaganja tima Konteksta sa njihovom politikom – zahtevamo da im se obezbedi drugi prostor. Napuštenih i zapuštenih prostora u Beogradu ima; istraživanja i sistematizacije su urađene i informacije su javno dostupne (www.javniprostori.org/ushahidi/index.php/main, www.ppstarigrad.com/zone/zone.html). Svesni smo da je pitanje samo dobre volje gradskih vlasti da te prostore, po neekonomskim cenama ustupe na korišćenje nezavisnim grupama sa savremene kulturno-umetničke scene Beograda, te pismo završavamo apelom na vašu dobru volju.

TkH (Teorija koja hoda), platforma za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti

www.tkh-generator.net

Beograd, 22. novembar 2010.

Saopštenje za javnost povodom prestanka rada Kontekst galerije

English bellow  >>>

Poslednji program u Kontekst galeriji je održan 13. novembra 2010. godine,  čime je i završen naš rad na ovom projektu.

Kontekst galerija je zvanično otvorena 11. februara 2006. Projekat je pokrenut u okviru Foruma mladih Centra za kulturu “Stari Grad” kao pokušaj  transformacije jednog dela kulturnog centra  u prostor autonomnog obrazovanja i istraživanja u oblasti savremene vizuelne umetnosti i kulture.  Od avgusta 2007. godine, Kontekst galerija je nastavila da se razvija u okviru neprofitne platforme za savremenu umetnost i kulturu – Kontekst ali i dalje kao jedan od tekućih programa Centra za kulturu “Stari Grad”. Nakon što je u martu 2010. godine zvanično pokrenuta Ustanova kulture „Parobrod“,  koja je preuzela funkciju i prostor opštinske institucije kulture, pritisci u vidu zahteva za oslobađanjem prostora korišćenih za rad, kao i odbijanja komunikacije od strane nove uprave doprineli su donošenju naše odluke da prekinemo sa daljim radom u ovom prostoru. Odluka o prestanku rada Kontekst galerije još više je određena našim neslaganjem sa politikom  nove ustanove kulture.

Ta politika je simptom Nove kulturne politike u Srbiji u kojoj se kultura poima kao instrument  u  procesima evropskih integracija,  nominalnom sprovođenju ljudskih prava i tolerancije, kao i procesa kulturalizacije društva u cilju stvaranja apolitičnih subjekata dominantne ideologije dok se istovremeno strukturalno i sistematski reprodukuju retrogradne društvene vrednosti kao što su nacionalizam, klero-fašizam, hegemonija partijarhalne matrice, netolerisanje bilo kakve vrste drugosti, itd. Svi navedeni procesi dovode do komodifikacije i pacifizacije kulturne produkcije koji za posledicu imaju neutralizovanje njenog antagonističkog političkog potencijala. Radi se na uspostavljanju monopola nad kulturnom produkcijom i kontrolisanjem simboličkih sadržaja od strane vladajuće strukture koju predstavljaju političke partije i privatni kapital.

Rad na koncipiranju programa galerije i njegovoj realizaciji je za nas ujedno predstavljao i proces samoobrazovanja, refleksije, samokritike i promišljanja. Tokom rada i konstantnog procesa učenja i interakcije sa lokalnim i internacionalnim, umetničkim i aktivističkim scenama došle/i smo do  shvatanja našeg rada kao jedne vrste prostora za kritičko i političko delovanje kroz savremenu umetnost i kulturu. Naše stavove i programe smo  vremenom radikalizovali, u skladu sa lokalnim i globalnim političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama, u pokušaju repolitizacije lokalne kulturne produkcije i reprodukcije onih ideja koje mogu proizvesti potencijal za stvaranje alternative dominantnoj ideologiji.

Naš rad ćemo i dalje usmeravati  u tom pravcu kroz dalje delovanje Kontekst platforme.

 

>>>>>>>>

Public announcement regarding the closure of the Kontekst Gallery project

 

The Kontekst Gallery’s last program took place on November 13th 2010, by which our work on this project ended.

Kontekst Gallery officially opened on February 11th 2006. This project was initiated within the Youth Forum of  the Cultural Centre “Stari grad”, as an attempt to transform a part of this Centre into a place of autonomous education and research in the area of contemporary visual arts and culture. From August 2007, Kontekst Gallery was being developed within the framework of a non-profit platform for contemporary art and culture – Kontekst, but still as a programme of the Cultural Center. After March 2010 and the establishment of Cultural Institution “Parobrod” – which took over the function and the public space of the Municipal Cultural Center “Stari grad”; and due to various pressures in the form of an official demand to vacate the working facilities, as well as the refusal of communication by the new management – we made a  decision to end our work in this space. However, our decision to close Kontekst gallery is to a grater extent caused by our disagreement with the policy of the new cultural institution.

This policy is only a symptom of the new cultural policy in Serbia in which culture is conceived as an instrument in the process of European integration, nominal implementation of human rights and tolerance, as well as the process of culturalization of society in order to create apolitical subjects for the dominant ideology – while structurally and systematically retrograde social values such as: nationalism, clero-fascism, hegemony of patriarchal matrix, intolerance towards all kinds of otherness etc., are still being reproduced. All of these processes lead to the commodification and pacification of cultural production that resulted in neutralization of its antagonistic political potential. Governing structures that are represented by political parties and private capital are working on creating a monopoly over cultural production and control of the symbolic content.

Our work on producing a concept of the Gallery’s programme and its realisation has been for us also a process of self-education, reflection, self-criticism and contemplation. Through  our work, constant learning process and interaction with local and international art and activist scenes, we developed an understanding of our work as a space for critical and political action through contemporary art and culture. Over time and in accordance with local and global political, economic and social transformations, our positions and programms became radicalized as an overall attempt of repoliticization of local cultural production and reproduction of those ideas that could produce a potential to create alternatives to dominant ideology.

We will go on working in that direction through our further engagement within Kontekst platform.

 

 

%d bloggers like this: