Tag Archives: radionica

Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura

Omladinski kulturni centri Beograda. II deo:
Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura

11. Septembar, 17h;
Galerija Narodnog muzeja u Pančevu; Trg Kralja Petra I, br 7

Diskutanti: Darko Vesić (apsolvent sociologije, Centar za politike emancipacije), Gordana Nikolić (teoretičarka i kustoskinja, MSUV Novi Sad)

Razgovor koji ćemo voditi u okviru programa Bijenala umetnosti u Pančevu pod nazivom “Omladinski kulturni centri Beograda. II deo: Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura” predstavlja nastavak rada koji smo započeli u okviru radionice „Omladinski kulturni centri Beograda“ organizovane tokom maja i juna 2012. godine. Tema radionice i razgovora je proces transformacije omladinskih ustanova kulture nastalih u vremenu socijalističke Jugoslavije u institucije nacionalne neoliberalne kapitalističke države. Čitav niz institucija u tadašnjoj Jugoslaviji iniciran je u cilju otvaranja prostora za omladinu i omladince; pomenimo samo neke: Dom omladine Beograda (1964.), Studentski kulturni centar, Beograd (1968.); Dom kulture „Studentski grad“, Beograd (1971.); one su nastale kao rezultat socijalističke kulturne politike koja je čvrsto povezivala kulturu i obrazovanje. Iako ove ustanove nisu osnovane sa istovetnim ciljevima sve one su veoma dug period iskazivale jaku podršku alternativnoj i autonomnoj umetničkoj produkciji, naročito mlađe generacije. Međutim, usled različitih, često kontradiktornih, političkih i ekonomskih promena koje obeležavaju čitav samoupravni period pomenute institucije vremenom svoj rad udaljuju od principa na kojima su osnovane.

Razgovor “Omladinski kulturni centri Beograda. II deo: Samoupravljanje, ekonomske promene i kultura” predstavlja nastavak razmatranja teorijskih teza koje su se pokazale kao najinteresantnije tokom radionice i koje omogućavaju dalje diskutovanje teme. Tom prilikom bavićemo se promišljanjem kompleksnih promena kako unutar ekonomskih politika u socijalističkoj Jugoslaviji, tako i u savremenim kapitalističkim državama nastalim njenim raspadom, kao i ideološkim uticajima na kulturnu proizvodnju i pitanje rada u kulturi.

Zajedno sa gostima diskutantima, koji će razgovoru doprineti svojim istustvom u razmatranju ovih tema, diskusiju ćemo započeti sa tezama iznetim u dva teksta: “Jugoslavija: od partizanske politike do postfordističke tendencije” Gal Kirna i “NEVER TRUST A HIPSTER – kritika kreativnog malograđanstva i koncept nove klase” Primoža Krašoveca.

Program se dešava u okviru 15. Bijenala umetnosti “DE/RE/KONSTRUKCIJA: PROSTOR, VREME, SEĆANJE“, u organizaciji Kulturnog centra Pančeva

::::::::::::::::::
Osim dva teksta koji će biti osnova razgovora na Bijenalu umetnosti u Pančevu, tokom radionice održane u Beogradu koristili smo sledeće tekstove:

Proces rada na radionici, kao i dokumentacijski materijal i teze do kojih smo došli bili su predstavljeni u okviru izložbe realizovane na kraju procesa.

U radu na izložbi i radionici su učestvovali: Ana Krstić, Jovanka Vojinović, Milja Radovanović, Vladimir Miladinović, Sava Jokić, Borjan Grujić, Vladimir Bjeličić, Luka Ilić, Ivana Jovanović, Jagoda Šarić, Vida Knežević, Mirjana Dragosavljević, Dejan Vasić, Marko Miletić

Gosti predavači tokom radionice su bili: Maida Gruden, Aleksandra Sekulić, Branko Dimitrijević, Svebor Midžić, Jelena Vesić, Stevan Vuković

Kao uvod u radionicu „Omladinski kulturni centri“  održana su predavanja Branke Ćurčić i Dušana Grlje, 12. juna u 18h, u Magacinu. U ovim predavanjima fokus je stavljen na Studentski kulturni centar i Tribinu mladih, odnosno rad ovih društvenih institucija u odnosu na promene u politikama, procedurama i tendencijama u različitim periodima razvoja jugoslovenskog socijalizma, kao i danas kada su kultura i javne institucije zahvaćene neoliberalnim tendencijama.

Advertisements

Otvoreni poziv na radionicu- „Omladinski kulturni centri Beograda“

Kontekst kolektiv vas poziva da se prijavite za učešće na radionici „Omladinski kulturni centri Beograda“ koja se realizuje u okviru projekta „Borba za autonomni prostor“.

Kako biste se prijavili dovoljno je da nam pošaljete kratko motivaciono pismo u kojem ćete obrazložili vaše razloge za bavljenje ovom temom. Članovi i članice Kontekst kolektiva će izabrati do 10 polaznika a (blagu) prednost imaće studenti istorije umetnosti, sociologije, umetničkih i srodnih fakulteta.

Rok za prijavu je 17. jun, 2012. Rezultati konkursa biće objavljeni dva dana po zatvaranju istog
Prijave i dodatna pitanja možete slati na: kontekst@kontekstgalerija.org

  • Radionica – Omladinski kulturni centri Beograda

Tema radionice biće proces transformacije omladinskih ustanova kulture nastalih u vremenu socijalističke Jugoslavije u institucije nacionalne neoliberalne kapitalističke države. Značajan broj institucija u SFRJ osnovan je sa ciljem da se otvari prostor za omladinu i omladince; pomenućemo samo neke: Tribina mladih, Novi Sad (1954), Dom omladine Beograda (1964.), Studentski kulturni centar, Beograd (1968.); Dom kulture „Studentski grad“, Beograd (1971.); Studentski kulturni centar, Novi Sad; Omladinski klub Sonja Marinković, Novi Sad; itd. Kao polaznu osnovu za rad odabrali smo tri ustanove iz Beograda: Dom omladine, Beograd; Studentski kulturni centar, Beograd i Dom kulture „Studentski grad“. Navedene ustanove nastale su kao rezultat socijalističke kulturne politike koja je čvrsto povezivala kulturu i obrazovanje. Iako ove ustanove nisu osnovane u istim kulturno-političkim okolnostima i sa istovetnim ciljevima, dugoročno su poslužile kao institucionalne platforme u okviru kojih je pružana podrška alternativnoj i autonomnoj umetničkoj produkciji, naročito mlađe generacije. Treba imati u vidu da su omladinske institucije kulture bile mesta konstantnih ideoloških sukoba, i da je u različitim periodima određena umetnička produkcija bila vidljivija, i/ili kao takva naknadno istorizovana. U tranzicionom periodu devedesetih, koji svoje početke ima tokom osamdesetih, kao i u neoliberalnim promenama dvehiljaditih, pomenute institucije kroz svoj rad udaljile su se od principa na kojima su osnovane. Dom omladine je postao reprezentativni kulturni centar koji mlade tretira uglavnom kao konzumente, dok je u svojoj upravljačkoj strukturi potpuno zatvoren za omladinu. Dom kulture „Studentski grad“ reprodukuje konzervativnu nacionalističku kulturnu matricu, dok Studentski kulturni centar današnji „omladinci“ zaobilaze na putu ka novim kulturnim centrima kao mestima zabave i kulturne komodifikacije.

Tokom rada, kroz razgovore sa gostima radionice, čitanje i diskutovanje kritičkih i teorijskih tekstova kao i razmatranje dokumentarnih materijala, želimo da istražimo modele nastanka ovih institucija kao i procese njihovih transformacija.

Plan rada:

1. dan (25.6):
Upoznavanje polaznika sa osnovnim ciljevima projekta i istraživanje o omladinskim kulturnim ustanovama;
Rad na teorijskim tekstovima.

2. dan (26.6):

Istraživanje – Dom kulture “Studentski grad” (DKSG)
Mesto realizacije: Mala galerija DKSG, Magacin
Gosti radionice: Maida Gruden (istoričarka umetnosti, urednica likovnog programa DKSG), Aleksandra Sekulić (istoričarka kulture, nekadašnja urednica Akademskog filmskog centra DKSG)

3. dan (27.6):
Istraživanje – Dom omladine Beograda (DOB)
Mesto realizacije: Magacin u Kraljevića Marka
Gosti radionice: Svebor Midžić (teoretičar i pisac; nekadašnji urednik debatnih programa DOB-a), Branko Dimitrijević (predavač istorije i teorije umetnosti, pisac i kustos)

4. dan (28.6):
Istraživanje – Studentski kulturni centar (SKC)
Mesto realizacije : Velika galerija SKC, Magacin
Gosti radionice: Stevan Vuković (filozof, kustos i pisac o umetnosti; urednik SKC Filmforuma) i Jelena Vesić (nezavisna istoričarka umetnosti, kustoskinja projekata Slučaj SKC-a 1970ih i Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti: Retrospektiva 01)

5. dan (29.6):
– Diskusija o rezultatima istraživanja; Pregladavanje materijala (filmovi, fotografije, posteri, katalozi, knjige itd); Rad na teorijskim tekstovima; Diskusija o mogućnostima predstavljanja rezultata radionice. Rad na pripremi prezentacije rezultata radionice.

6. dan (30.6):
– Izložba kao prezentacija procesa rada i rezultata radionice
Mesto realizacije: Magacin u Kraljevića Marka

Izložba (kao ishod radionice)
Izložba će na diskurzivan način predstaviti znanja koja su proizvedena kroz predstavljeni diskusiono-radioničarski princip rada. Takođe, na izložbi će biti predstavljeni arhiva, materijali i metode koje smo koristili tokom rada kako bi se nastavila dalje proizvodnja znanja.
O formi i sadržaju izložbe, kroz zajedničke debate, odlučivaće polaznici radionica u saradnji sa članovima i članicama Kontekst kolektiva (Vidom Knežević, Markom Miletić, Dejanom Vasić, Mirjanom Dragosavljević)
……
Kao uvod u radionicu „Omladinski kulturni centri“ biće održana predavanja Branke Ćurčić i Dušana Grlje, 12. juna u 18h, u Magacinu u ulici Kraljevića Marka 4. Na predavanju o Studentskom kulturnom centru i Tribini mladih biće reči o radu ovih društvenih institucija u odnosu na promene u politikama, procedurama i tendencijama u različitim periodima razvoja jugoslovenskog socijalizma, kao i danas kada su kultura i javne institucije zahvaćene neoliberalnim tendencijama. Ovi procesi otvaraju pitanja o položaju kulture u jugoslovenskom socijalističkom sistemu, o potencijalu njene socijalizacije ili pak (in)direktnom državnom upravljanju.
Program se realizuje u okviru projekta “Borba za autonomni prostor”.

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo.

%d bloggers like this: