Tag Archives: politika

NAJAVA: VITA PERFORMACTIVA, Ana Vujanović

ENG below::::::::::

– Između ekonomizacije politike i politizacije proizvodnje –

Ponedeljak, 17. septembar, 17h;
Magacin, Kraljevića Marka 4, Beograd
 

Ana Vujanović (teoretičarka izvođačkih umetnosti i kulture); Predavanje sa diskusijom

Predavanje se bavi političnošću savremenih izvođačkih umenosti, koje dobijaju novo strukturno mesto u neoliberalno kapitalističkom društvu. Njega određuju dva društvena makroprocesa: instrumentalizacija politike koja podrazumeva ulazak socijalnih pitanja – privatnih pitanja koja postaju javno relevantna, kao što je raspodela dobara – na javnu scenu i, sa druge strane, favorizovanje nematerijalne i postfordističke proizvodnje, koja integriše elemente političke prakse, pa ovde govorimo o politizaciji proizvodnje umesto o ekonomizaciji politike. Predavanje će se fokusirati na polemiku čuvene teze Hanne Arendt iz knjige “O slobodi i autoritetu”:

“[U] izvođačkim umetnostima (za razliku od kreativnih umetnosti stvaranja), dostignuće [se] nalazi u samom izvođenju, a ne u nekom konačnom proizvodu koji će nadživeti aktivnost koja ga je donela na svet i postati nezavistan od nje. […] Izvođačke umetnosti, naprotiv, doista su veoma srodne politici. Umetnicima izvođačima – igračima, glumcima, sviračima i drugima – potrebna je publika da bi pokazali svoju virtuoznost, baš kao što je delujućim ljudima potrebno prisustvo drugih pred kojima mogu da se pojave; i jednima i drugima potreban je javno organizovan prostor za “rad”, i jedni i drugi za samo izvođenje zavise od drugih.”

Polemika će podvrći izvođačke umetnosti materijalističkoj kritici, diskutujući u čemu je njihova političnost danas, ako su one takođe oblik proizvodnje, ako je izvedba roba a virtuozno izvođenje posao kao i svaki drugi.
:::::::::::::::::::::::::::::::

Ana Vujanović je freelance radnica – teoretičarka, istraživačica, autorka, predavačica, organizatorka, dramaturškinja – u polju savremenih izvođačkih umetnosti i kulture. Živi i radi u Berlinu, Parizu i Beogradu. Doktorirala je iz oblasti dramskih studija. Članica je uredničkog kolektiva platforme TkH (Teorija koja hoda) iz Beograda i glavna urednica časopisa TkH za teoriju izvođačkih umetnosti; od 2010. delimično živi i u Parizu, radeći u Les laboratories d’Aubervilliers. Posebno je posvećena jačanju nezavisne scene u Beogradu i Jugoslaviji (Druga scena). Redovno objavljuje u časopisima (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research…) i kolekcijama; i autorka je knjiga: Razarajući označitelji/e performansa, Uvod u studije performansa sa A. Jovanović, i Doksicid. Poslednjih godina njeno istraživanje fokusirano je na mesta susreta između performansa i politike u neoliberalnim kapitalističkim društvima.

:::::::::::::::::::::::::::::
Predavanje se realizuje u okviru projekta “Borba za autonomni prostor”

Predavanje se ujedno realizuje i kao uvod u trodnevnu konferenciju pod nazivom „Susreti – budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive” koja će se održati od 25. do 28. septembra u Magacinu, Kraljevića Marka 4. Više o tome:http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive

Podrška: Fondacija za otvoreno društvo.

 

ENG :::::::::::::::

VITA PERFORMACTIVA
– between the economization of politics and the politicisation of production

Ana Vujanović,
a lecture with disscussion

Monday, 17th september, 17h – 18:30h
Magacin, Kraljevića Marka st. 4, Belgrade

The lecture is dealing with the politicality of contemporary performing arts, which are getting a new structural position in neoliberal capitalist society. It is being determined by two social macroprocesses: the instrumentalization of politics that implies the entrance of social issues – private issues that have become publicly relevant, such as the distribution of goods – into the public stage and, on the other hand, favoring immaterial and post-Fordist production that integrates elements of political practice, so here we speak of politicisation of production insted of economization of politics. The lecture will focus on the polemic over the famous Hannah Arendt thesis from the book In “Between Past and Future”:

“[In] the performing arts (as distinguished from the creative art of making), the accomplishment lies in the performance itself and not in an end product which outlasts the activity that brought it into existance and becomes independent of it. […] The performing arts, on the contrary, have indeed a strong affinity with politics. Performing artists – dancers, play-actors, musicians and the like – need an audience to show their virtuosity, just as acting men need the presence of others before whom they can appear; both need a publicly organized space for their “work”, and both depend upon others for the performance itself.”

The polemic will subject performing arts to materialist critique, discussing what their politicality is about today, if they, too, are a form of production, if the performance is a commodity, and virtuosic performance is a job like any other.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ana Vujanović (Berlin / Belgrade / Paris) is a freelance worker – theorist, researcher, writer, lecturer, curator, dramaturge etc. – in contemporary performing arts and culture. She holds Ph.D. in Theatre Studies. She is a member of editorial collective of TkH (Walking Theory) platform, Belgrade, and chief editor of TkH journal for performing arts theory; from 2010 partly in residence in Paris, working at Les laboratories d’Aubervilliers. Her particular commitment is empowering the independent scenes in Belgrade and Yugoslavia (Druga scena). She publishes regularly in journals (TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research…) and collections; and is author of the books: Destroying Performance Signifiers, An Introduction to Performance Studies with A. Jovićević, and Doxicid. In recent years her research interest has been focused on the intersections between performance and politics in the neoliberal capitalist societies.
:::::::::::::::::::::::::::::

This lecture is being realized within the Struggle for autonomous space project.

This lecture will be realized also as an introduction to a three-day conference titled Encounters – Future of European Integration, Political Economy and Culture: Left Critical Perspectives http://www.facebook.com/susretileve.kritickeperspektive

Support: Foundation for an Open Society

http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Guzva-u-prostoru-Parobroda.lt.html (1.12.2919.)

KULTURA

Gužva u prostoru „Parobroda”

Ustanova kulture „Parobrod” najavljuje se na sajtu LDP-a kao prva institucija kulture Opštine Stari grad. Kako to razumeti – pitaju iz „Konteksta”

 

Policijski kordon ispred galerije Kontekst u vreme protesta desničarskih organozacija tokom održavanja izložbe albanskih umetnika 2008. Foto Fonet

Sukob između uredničkog tima koji je stvorio program galerije „Kontekst” Centra za kulturu Stari grad i nove uprave u ovoj galeriji, koja je u međuvremenu preimenovana u Ustanovu kulture „Parobrod” kulminirao je ovih dana nizom saopštenja sa obe „zaraćene” strane. Podsetimo, sa jedne strane Vida Knežević, Ivana Marjanović i Marko Miletić, sada već bivši urednici „Konteksta”, protestovali su zbog gašenja galerije u Kapetan Mišinoj ulici 6a u Beogradu. A novo rukovodstvo „Parobroda” tvrdilo je da za „kontekstovce”, kao Udruženje građana, ima mesta u tom prostoru, ali da su vrata otvorena i za druge umetnike i umetnice u transformisanoj ustanovi, koja je odskora na budžetu Opštine Stari grad.

Prema rečima Vide Knežević i Marka Miletića, galerija „Kontekst” je počela sa radom u februaru 2006. godine. Saradnja sa novom upravom u „Parobrodu” više nije bila moguća, zbog toga što nije nađen zajednički jezik oko organizacije programa, ali i rasporeda prostora.

– Tokom protekle četiri godine rada, galerija „Kontekst” je pre svega predstavljala radove mladih umetnika i umetnica, pokretala diskusije o fenomenima u savremenoj umetnosti, kulturi i društvu. Kroz izložbe, prezentacije, predavanja, panel diskusije, radionice mi smo težili iniciranju i razvijanju kritičkog diskursa u savremenoj umetnosti i kulturi – kažu Vida Knežević i Marko Miletić u ime „Konteksta”.

U toku 2010. godine oni su više puta imali sastanke sa upravom „Parobroda”, ističući važnost programa „Konteksta” i odgovornost prema publici koje je sticana u protekle četiri godine, i nudili profesionalnu pomoć u koncipiranju programa.

– Međutim, nikada nismo dobili nijedan zvaničan poziv od uprave za bilo kakav oblik saradnje. Stoga je za nas bilo praktično nemoguće da nastavimo rad u ovoj ustanovi. Nova uprava ponudila im je jedan radni sto, što takođe nije bilo prihvatljivo, kažu u „Kontekstu”.

– Neko ko vodi instituciju kulture koja kao deo svog programa ima galerijsku aktivnost mora biti svestan činjenice da jedna galerija svoj rad ne može da spakuje na jedan sto! Pored tehnike koja je neophodna za organizaciju izložbi, izložba zahteva privremeno skladištenje umetničkih radova, alata za postavku i tako dalje. Time se samo pokazuje potpuno nerazumevanje potreba i važnosti alternativne i autonomne kulturne produkcije malih organizacija – ističu iz „Konteksta”.

Prema njihovim rečima, galerija „Kontekst” nije bila finansirana iz budžeta Opštine, nego iz fondova kao što je „Pro helvecija”, od Ministarstva kulture Srbije i Sekretarijata za kulturu Beograda.

– Ključno je pitanje zbog čega je bilo potrebno osnovati novu instituciju kulture na toj opštini kada je jedna već postojala i to kontinuirano od sredine osamdesetih godina. Takođe, Ustanova kulture „Parobrod” se najavljuje na sajtu LDP-a kao prva institucija kulture Opštine Stari grad. Kako to razumeti – pitaju iz „Konteksta”.

Zlatko Crnogorac, izvršni producent Kulturne ustanove „Parobrod”, kaže da je Opština Stari grad jedna od poslednjih koja je dobila instituciju kulture, sa ciljem da otvori vrata svim umetnicima koji pokažu inovativnost.

– Imajući u vidu da Opština Stari grad nema svoju kulturnu ustanovu, pokrenuli smo, u skladu sa novim Zakonom o kulturi, inicijativu za osnivanje Kulturne ustanove „Parobrod” na mestu galerije „Kontekst” – kaže Zlatko Crnogorac. Posle dobijanja dozvola i overe na Skupštini opštine, institucija kulture postala je budžetska ustanova, a ovogodišnji budžet bio je 11 miliona dinara.

Crnogorac napominje da je prostor galerije „Kontekst” uvek bio deo poslovnog prostora Opštine Stari grad.

– Ljubica Ristić Beljanski ponudila je Vidi Knežević i Ivani Marjanović, kao tek svršenim studentkinjama, mogućnost da rade u galeriji i oforme vizuelni program. Svi troškovi, uključujući i komunalije, plaćani su iz fondova koji su finansirali njihovu politički angažovanu umetnost. Ti fondovi su polako počeli da presušuju. Obe umetnice su u međuvremenu postale etablirane, Vida je otputovala u Rim, a Ivana u Beč, gde sada ima stalnu adresu – kaže Crnogorac.

 

Ustanova kulture “Parobrod” na mestu nekadašnje galerije Kontekst Foto T. Janjić

 

Crnogorac ističe da je galerija „Kontekst” imala svoj vrhunac 2008. godine, kada je organizovana izložba umetnika sa Kosova, a propraćena je i incidentom koji su izazvale desničarske organizacije, kada je uništen portret Adema Jašarija, rad umetnika Drena Maljićija. Na inicijativu Liberalno-demokratske partije galerija je pripala opštini i od jula je počela sa radom.

Crnogorac napominje da „Parobrod” radi punom parom i da, što se njega tiče, saradnja sa „Kontekstom” može da se nastavi. On kaže da je pre desetak dana u saradnji sa „Kontekstom” održana posećena tribina o cenzuri u galerijama u Hrvatskoj, a zatim su usledila optužujuća saopštenja.

– Ne znam da li su očekivali da ćemo odbiti njihov predlog, pa da imaju još jedan adut. Imali su status zaštićenih stanara u galeriji i monopolski položaj. Međutim, od sada će svaki umetnik koji ima dobru i kreativnu ideju ravnopravno dobiti šansu – govori Crnogorac. Upravu „Parobroda” čine još i direktorka Milena Rajković i urednica Ljubica Ristić Beljanski.

S. Stamenković

——————————————-

%d bloggers like this: