Tag Archives: opština

Prestanak rada na projektu “Kontekst u mesnoj zajednici”

Nakon šest meseci rada i realizacije projekta “Kontekst u mesnoj zajednici” u Sali mesne zajednice „Studentski Grad“ na Novom Beogradu, doneli smo odluku da prekinemo dalju saradnju sa Opštinom Novi Beograd i Novobeogradskom kulturnom mrežom.

Iako smo od samog početka bili svesni rizika koji sa sobom nosi pregovaranje sa  instancama vladajućeg aparata, ovaj proces smo pre svega videli kao istraživanje odnosa u kulturnoj produkciji i politici i kao pokušaj da doprinesemo kulturno-umetničkoj sceni tako što bi smo analizirali kroz praksu strukturalne aspekte tih relacija i činili ih javno dostupnim. Pregovarački procesi su konkretizovani potpisanim ugovorom u julu 2011. godine koji je, iako kompromisan, ostavljao mogućnosti za nesmetano delovanje naših organizacija i predstavljao novinu u odnosu na uglavnom neregulisane odnose u kulturnoj produkciji. S obzirom na činjenicu da novi ugovor te mogućnosti u velikoj meri neutrališe i poništava, te da ne postoji prostor za formalno unapređenje položaja organizacija, doneli smo odluku da se povučemo iz daljih pregovora.

Naime, nakon isteka prvog ugovora u februaru 2012, Opština nam je ponudila aneks ugovora za mesec mart u kome su pojedini članovi bili znatno izmenjeni, sa predlogom da se na kraju meseca potpiše novi ugovor koji bi važio za period april – decembar 2012. Izmenjeni članovi su u mnogome narušili prava organizacija koje koriste prostor i povećale ingerencije Opštine sa ciljem pojačane kontrole nad našim radom i sadržajem. Istovremeno, nove odredbe su zahtevale od organizacija auto-cenzuru koja se odnosila na spominjanje sadržaja ugovora “u negativnom kontekstu” kao i o aspektima njegovog sprovođenja u javnim nastupima. Aneks ugovora nikad nismo potpisali smatrajući da on u velikoj meri ugrožava planiranje, organizovanje i način našeg rada.

Dalji pregovori vezani za ugovor za period april – decembar 2012 zapravo su predstavljali naš pokušaj da se izborimo za ona prava koja su narušena prethodnim izmenama u aneksu ugovora. Međutim, sporni članovi su i dalje ostali; radilo se o pojačanoj kontroli nad našim aktivnostima kao i o nametanju ekonomističkih merila u evaluaciji našeg rada.

Iako je čitav „Protokol o poslovno tehničkoj saradnji“ (PDF) pun problematičnih mesta, najspornije su sledeće odredbe:

(član 7)

„Partner je u obavezi da u okviru mesečnog izveštaja navede broj iskorišćenih termina, programe koji su realizovani u navedenim terminima, kraći izveštaj o realizovanoj aktivnosti/programu za svaki iskorišćeni termin, kao i broj korisnika programa u navedenom terminu. Partner je dodatno u obavezi da u okviru mesečnog izveštaja navede i broj i izvore medijskih objava, procenu društvenog/kulturnog uticaja u lokalnoj zajednici i relevantnost i jedinstvenost realizovanih programa u kontekstu kulturne ponude na Novom Beogradu.“

(član 8)

„Korisnik zadržava pravo da promeni raspored korišćenja prostora u zavisnosti od rezultata prikazanih u mesečnim izveštajima definisanim članom 7 ovog Protokola.“

Ipak, ovakav ugovor nije veliko iznenađenje, on oslikava aktuelnu neoliberalnu politiku ali i trenutni društveni momenat u kojem je sve podređeno stranačkim borbama za nove mandate i pozicije moći. U toj situaciji svaki društveni interes i zajedničko dobro trpe dodatni pritisak zarad pozicioniranja onih koji upravljaju. Opština Novi Beograd nikada nije finansirala naš rad, dok istovremeno želi da preko njega postigne određene društvene i kulturne efekte u lokalnoj zajednici. Postavljanje ekonomističkih merila i sve veća birokratizacija rada u ovom slučaju nije samo ispunjavanje kvantitativnih potreba vlasti koje bi zatim mogle da se hvale velikim brojem programa, posetom publike i sl. već se koristi i kao argument za direktno uplitanje u upravljanje prostorom i našim radom.

Takav ugovor upravo oslikava odnose u kulturnoj produkciji u savremenom kapitalističkom sistemu. Međutim, moramo biti dovoljno samokritični i uzeti u obzir da kulturna politika nije isključivi rezultat delovanja vlasti, u njeno formiranje, legitimisanje i sprovođenje su uključeni i sami proizvođači sadržaja. Sve dok se odnosi unutar kulturno-umetničke scene ne promene u smislu detektovanja, analize i kritičkog odnosa  prema pitanju radnih i produkcionih odnosa, to jest, dok ne dođe do njene politizacije i veće solidarnosti, ne može se doći do stvarnih promena u položaju radnika u kulturi.

Sala mesne zajednice „Studentski Grad“

Prostor koji su nam predstavnici opštine Novi Beograd ponudili pod određenim uslovima na korišćenje je sala mesne zajednice „Studentski Grad“ u ulici Narodnih heroja 30.

Mesna zajednica se nalazi na drugom spratu poslovne zgrade na pomenutoj adresi. Tlocrt sprata sa podelom prostora možete pogledati ovde. Sala koja je ponuđena je označena logoom Konteksta (25). Ova sala je jedna od nekoliko na Novom Beogradu koje je Opština dala na korišćenje svojoj ustanovi kulture – Novobeogradska kulturna mreža. Tako je mesnoj zajednici „Studentski Grad“ na upotrebu ostavljeno dve kancelarije (10, 12). Sama sala je nekada bila duplo veća, odnosno spojena sa sadašnjim poslovnim prostorom pored nje (24), dok je mesna zajednica ranije koristila i prostore 11, 26.

Tokom pregovora sa Opštinom razgovarano je i o mogućnosti ustupanja prostora pod brojem 16. To je nekada bila mesna biblioteka ali je sada prostor ispražnjen; u vlasništvu je Opštine, a njime upravlja preduzeće Poslovni prostor Novi Beograd. Za sada nije nađeno rešenje za ustupanje ovog prostora ali je dogovor pozvanih organizacija (APS ART, Carina, Kontekst) da nastavimo da radimo na ovom pitanju.

Više fotografija prostora možete pogledati ovde.

Pregovori sa Opštinom Novi Beograd

Zgrada u kojoj se nalazi Mesna zajednica "Studentski Grad"

Nakon prvog radnog sastanka sa predstavnicima Opštine Novi Beograd pozvani smo na nastavak razgovora krajem marta 2011. Na isti sastanak su pozvani i APS ART i Scena Carina, i on je održan u sali mesne zajednice „Studentski Grad“ u Narodnih heroja 30 na Novom Beogradu.

Sastanku su prisustvovali: Miloš Petrović (zamenik predsednika opštine Novi Beograd), Ana Vrbanec (Novobeogradska kulturna mreža), Aleksandra Jelić, Bogdan Španjević i Jelena Mićić (APS ART), Nataša Milović (Scena Carina), Vida Knežević, Marko Miletić i Mirjana Dragosavljević (Kontekst kolektiv), Dobrica Veselinović (Otvoreno o javnim prostorima).

Na samom početku sastanka Miloš Petrović je izneo ponudu o potencijalnoj saradnji Opštine i njene ustanove kulture NBKM (Novobeogradska kulturna mreža) sa pozvanim organizacijama. Saradnja se ticala pitanja dodeljivanja prostora sale mesne zajednice „Studentski Grad“ na upotrebu za proizvodnju i realizovanje kulturnog sadržaja. Sala je ponuđena bez nadoknade sa obavezom plaćanja režijskih troškova (struja, voda, infostan). Predlog je da prostor upotrebljavamo non-stop, i da ga uređujemo u skladu sa našim potrebama. Sa druge strane, Opština bi imala uvid u naše predloge programa na šestomesečnom nivou. Kao osnov budućih odnosa ponuđeno je potpisivanje protokola o saradnji čiji tekst bi mi – pozvane organizacije, početno postavili.

Na sastanku se pokrenulo pitanje velikog broja pojedinosti koje su proistekle iz ove ponude a u skladu sa interesima svake pojedinačne strane. Iako se dosta diskutovalo na tu temu i na ovom sastanku, dogovoreno je da se za većinu pitanja nađe rešenje kroz dalju komunikaciju kako među pozvanim organizacijama (APS ART, Carina, Kontekst), tako i sa Opštinom.

Potencijalni problemi u ovim odnosima mogu nastati iz činjenice da APS ART, Carina i Kontekst nisu organizacije koje su do sada sarađivale međusobno, niti su se njihovi članovi poznavali. Svaka od ove tri organizacije je imala svoje viđenje buduće saradnje sa Opštinom, kao i zamisao o prostoru koji bi zadovoljavao njihove potrebe. Odmah nakon zajedničkog sastanka sa predstavnicima Opštine započeli smo proces „upoznavanja“; osim što je ovo neophodno zbog potencijalnog deljenja i upotrebe istog prostora u budućnosti, morali smo da krenemo i u zajedničko koncipiranje teksta protokola o saradnji sa Opštinom.

Scena Carina je neformalna grupa (u procesu registracije) koja želi da pokrene scenu savremenog teatra na Novom Beogradu. Sa izvođenjem svojih predstava su počeli u prostoru mesne zajednice „Studentski Grad“ pre nego što je opština bilo koga pozvala na razgovore vezano za taj prostor. Svojim radom „Carina“ je na neki način i otkrila prostor Opštini i učinila ga interesantnim za stvaranje budućeg prostora namenjenog kulturi.

APS ART je takođe započeo razgovore sa opštinom Novi Beograd sa namerom da dobiju prostor na korišćenje gde bi pokrenuli pozorište zajednice. Rad bi pre svega podrazumevao radionice sa različitim društvenim grupama (deca, penzioneri, nezaposleni itd) pre svega pripadnika lokalne zajednice. Osim za realizaciju ovih programa prostor im je potreban i za kancelarijske delatnosti. Njihova je namera i da ulože sredstva u rekonstrukciju prostora za svoje potrebe.

Kontekst kolektiv je tokom prvog susreta sa predstavnicima Opštine Novi Beograd izneo sa svoje strane zahteve za prostorom koji bi služio realizaciji programa, ali i produkciji (radionice, kancelarija, arhiva, biblioteka). Izneli smo i predlog koji je u skladu sa našom dosadašnjom praksom, da bismo u zavisnosti od veličine prostora pozvali još neke partnerske organizacije i inicijative da zajednički koristimo ponuđeni prostor.

Različite potrebe, želje i mogućnosti među pozvanim organizacijama su postale deo procesa pregovaranja sa Opštinom. Rezultat usklađivanja stavova je protokol na kome smo radili nekoliko meseci.

%d bloggers like this: