Tag Archives: borba

Prezentacija: AKC, Niš

Izveštaj sa razgovora:

Kontekst, borba za autonomni prostor

Diskusija o problemima kulturne politike, položaju nezavisne scene, načinima borbe i pitanju autonomije savremene umetnosti (najava, pdf.)

Alternativni kulturni centar- NišAKC klub; 15. februar, 2011.


Članovi i članice Kontekst kolektiva (Marko Miletić, Vida Knežević, Dejan Vasić, Mirjana Dragosavljević) su predstavili inicijativu Kontekst, borba za autonomni prostor i time dali uvod u diskusiju.

Teme o kojima smo govorili:

  • početci Kontekst galerije
  • važnost procesa samoobrazovanja, povezivanja sa aktivističkom scenom, specifičnim temama kojima se bavimo
  • odnos sa institucijom u kojoj smo radili (Centar za kulturu “Stari Grad”), i iz koje smo istisnuti (Ustanova kulture “Parobrod”)
  • pitanje stvaranja autonomnog prostora za kulturu, odnosi institucija kulture i nezavisne scene, odnosi unutar nezavisne scene
  • plan Borbe za autonomni prostor (radna grupa, javni sastanci, radni sastanci, blog, mediji)

Pitanja o kojima smo diskutovali sa publikom i radnicima i radnicama AKC-a:

  • Da li postoji šire interesovanje za pitanje preraspodele javnih prostora u Beogradu? I kako bi se nešto slično moglo desiti u Nišu?
  • Pitanje decentralizacije kulture. U okviru vladajuće kulturne politike pod decentralizacijom se podrazumeva gostovanje programa produkovanih u Beogradu u ostalim gradovima u Srbiji. Šta bi bio alternativni vid decentralizacije kulturne produkcije. Mogućnosti saradnje.
  • Da li je Kontekst razmišljao o selidbi u neku manju sredinu, ili na periferiju Beograda?
  • Pitanje prekarne pozicije radnika i radnica u kulturi.
%d bloggers like this: