Tag Archives: autonomni prostor

Prezentacija: AKC, Niš

Izveštaj sa razgovora:

Kontekst, borba za autonomni prostor

Diskusija o problemima kulturne politike, položaju nezavisne scene, načinima borbe i pitanju autonomije savremene umetnosti (najava, pdf.)

Alternativni kulturni centar- NišAKC klub; 15. februar, 2011.


Članovi i članice Kontekst kolektiva (Marko Miletić, Vida Knežević, Dejan Vasić, Mirjana Dragosavljević) su predstavili inicijativu Kontekst, borba za autonomni prostor i time dali uvod u diskusiju.

Teme o kojima smo govorili:

  • početci Kontekst galerije
  • važnost procesa samoobrazovanja, povezivanja sa aktivističkom scenom, specifičnim temama kojima se bavimo
  • odnos sa institucijom u kojoj smo radili (Centar za kulturu “Stari Grad”), i iz koje smo istisnuti (Ustanova kulture “Parobrod”)
  • pitanje stvaranja autonomnog prostora za kulturu, odnosi institucija kulture i nezavisne scene, odnosi unutar nezavisne scene
  • plan Borbe za autonomni prostor (radna grupa, javni sastanci, radni sastanci, blog, mediji)

Pitanja o kojima smo diskutovali sa publikom i radnicima i radnicama AKC-a:

  • Da li postoji šire interesovanje za pitanje preraspodele javnih prostora u Beogradu? I kako bi se nešto slično moglo desiti u Nišu?
  • Pitanje decentralizacije kulture. U okviru vladajuće kulturne politike pod decentralizacijom se podrazumeva gostovanje programa produkovanih u Beogradu u ostalim gradovima u Srbiji. Šta bi bio alternativni vid decentralizacije kulturne produkcije. Mogućnosti saradnje.
  • Da li je Kontekst razmišljao o selidbi u neku manju sredinu, ili na periferiju Beograda?
  • Pitanje prekarne pozicije radnika i radnica u kulturi.

Radni sastanak/ Milica Tomić i Branimir Stojanović

foto: Milica Tomić

Radni sastanak sa Milicom Tomić i Branimirom Stojanovićem u okviru Kontekst, borbe za autonomni prostor.

Beograd, decembar 2010.

Sa facebook profila Milice Tomić:

“Sastanak galerije KONTEKST. Nove strategije rada i borbe za autonomni prostor savremene umetnosti kao uslova za opstanak SU.
Porecka 6, ispred rada Minne Hennriksson “Contemporaray Art Scene Belgrade”.

Kontekst galerija je službeno otvorena 11. febrara 2006. Projekt je pokrenut u okviru Foruma mladih Centra za kulturu Stari Grad kao pokušaj transformacije jednog dela kulturnog centra u prostor autonomnog obrazovanja i istraživanja u okviru suvremene vizuelne umjetnosti i kulture. Od avgusta 2007. godine, Kontekst galerija se nastavila razvijati u okviru neprofitne platforme za savremenu umetnost i kulturu. Nakon što je u martu 2010. godine službeno pokrenuta Ustanova kulture Parobrod, koja je preuzela funkciju i prostor opstinske institucije kulture, pritisci u vidu zahteva za oslobađanjem prostora korišcenih za rad, kao i odbijanja komunikacije od strane nove uprave doprineli su donošenju odluke Konteksta da prekine s daljim radom u ovom prostoru.”

 

%d bloggers like this: