Otvoreno pismo protiv gašenja galerije ‘Kontekst’

23. novembar 2010

Sekretarijatu za Kulturu Grada Beograda

Medijima

Poštovani,

Izražavamo protest protiv načina na koji je galerija Kontekst prestala sa radom u bivšem Centru za kulturu “Stari Grad”,  sadašnjoj Ustanovi kulture „Parobrod“. Kontekst galerija je tokom pet godina postojanja stvorila važno mesto za refleksiju, razmenu i produkciju u oblasti savremene umetnosti, i upisala se na mapu prepoznatih lokalnih i međunarodnih organizacija. Njihov rad je samoorganizovan i nekomercijalan, a njihovi projekti su usmereni ka dugoročnom razvoju društva, kroz aktivno učešće svih, i kao takva galerija Kontekst treba da bude ozbiljan partner državnim institucijama prilikom razvoja kulture i kulturnih politika.

U vremenu tranzicije kada se ova vrsta kritičkog mišljenja u kulturi na sve načine suspenduje, sa jedne strane, i razvija model zabavljačke umetničke produkcije, rad i usmerenja galerije Kontekst i sličnih organizacija su od presudnog značaja za razvoj srpskog društva. Javni prostor za dijalog je neophodna osnova za razvoj srpskog društva, a organizacije koje rade na obezbeđivanju ovakvog javnog prostora treba podržati, a ne ukidati.

Kao odgovorne, i kao najvažnijeg strateškog partnera civilnog sektora u kulturi, pozivamo vas da u dijalogu sa Kontekst timom pronađete rešenje i na taj način pokažete razumevanje za situaciju u kojoj se kultura u Beogradu nalazi. Obzirom da je dalji rad Konteksta u okviru organizacije ‘Parobrod’ nemoguć, potrebno je pronaći hitno adekvatno rešenje. Apelujemo na vas da pronađete prostor za rad organizaciji Kontekst, u kojoj bi se njihovi programi održavali kontinuirano i nesmetano.

Obzirom da su lokalne kulturne politike politike, kao odraz državne politike, odraz diskontinuiteta, ovakvi primeri bi trebalo da ujedine sve nas na kulturnoj sceni Beograda da potražimo način da se dobri primeri i prakse ne ukidaju već razvijaju.

Na osnovu javno dostupnih informacija jasno je da u Beogradu postoje prostori koji bi mogli biti prenamenjeni u svrhe nezavisne kulturne i umetničke scene (www.javniprostori.org/ushahidi/index.php/main, http://www.ppstarigrad.com/zone/zone.html ). Apelujemo na vašu dobru volju i stručnost, da izadjete u susret Kontekst timu.

S poštovanjem,

STANICA servis za savremeni ples Beograd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: